Prázdny pozemok uprostred obce poslúži deťom. Jeho premenu na ihriská samospráva rozdelila na tri roky.

ŠTEFANOV NAD ORAVOU. Viac ako dvadsaťtisíc eur predstavujú náklady na vybudovanie nového detského a dopravného ihriska.

„Mamičky s deťmi budú mať kde chodiť a zároveň skultúrnime nevyužitý priestor uprostred dediny,“ povedal starosta Ivan Maťuga. Pozemok pod ihriská si obec prenajala od urbáru. Akciu rozdelila na tri roky. „Tento rok chceme urobiť oplotenie, výsadbu, dopravné ihrisko a prvý korálik s prvkami na hranie pre deti od šesť do dvanásť rokov. V ďalších rokoch ju prepojíme s korálikmi pre ďalšie vekové kategórie.“

Parčík navrhla miestna záhradná architektka Katka Gloneková. „Vysadíme tristopäťdesiat okrasných aj ovocných kríkov a stromčekov,“ spresnil Maťuga.

Dobrá správa prišla hneď z dvoch nadácií. Ekopolis podporí štefanovský projekt sumou dvetisíc eur, o tisícku viac dostane obec z nadácie Kia Motors.


V rámci projektu VraK(ing) by sme chceli zrealizovať exteriérovú inštaláciu umeleckého charakteru v priestoroch Slovenskej Poľnohospodárskej univerzity. VraK(ing) je zároveň jedinečný z hľadiska využiteľnosti starých vecí, poukazuje na možnosť revitalizácie starého a nepoužívaného materiálu.

Tento projekt sa realizuje vďaka finančnej podpore spoločnosti Telefónica Slovensko a nadáciou Ekopolis v rámci projektu Think big. Taktiež je tento projekt realizovaný vďaka finančnej podpore Nitrianskej komunitnej nadácie a Orange ,,Šanca pre Váš región´´. Pomohlo nám aj mesto Nitra, Slovenská poľnohospodárska univerzita, veľa dobrovoľníkov, priateľov a známych. Celé to mali na starosti študenti druhého ročníka a to Katarína Gloneková so svojim šikovným  tímom: Lukáš Rábek, Terézia Slotíková, Milan Mrázek, Stanislava Vajíčeková, Katarína Šabíková, Vanesa Kissová za čo im patrí veľká VĎAKA.

V lokalite Tr. A. Hlinku 2  v tesnej blízkosti rieky Nitry z iniciatívy členov oz Artéria a študentov Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU Nitra vznikol nový priestor VraK(ing). „Je to ekologicko-recyklačný projekt. Predstavuje farebný kvetinový záhon vytvorený zo starého traktora nastriekaného v štýle hippies,“ opisuje svoj projekt Katka Gloneková, hlavná realizátorka.

VraK(ing) sa nachádza v priestore pred univerzitou SPU Nitra a do jeho realizácie sa zapojilo viacero študentov. Na rozlohe asi 300 m² si vytvorilo viac ako 25 mladých svoj vlastný kreatívny priestor a do areálu školy vniesli svojho ducha. 11. septembra svoje úsilie predstavili verejnosti, partnerom a zástupcom mesta. Slávnostnú pásku prestrihli spoločne rektor univerzity Peter Bielik, primátor mesta Nitry Jozef Dvonč a Katka Gloneková.

Univerzita si v najbližších dňoch pripomenie 60. výročie svojho vzniku a projekt s viaczmyselným názvom Vrak(ing.) je súčasťou osláv.
Lokalitu na umiestnenie netradičnej výzdoby vybrala univerzita zámerne, keďže je prakticky v centre mesta. V dosahu pár metrov sú navyše obe univerzity, na ktorých študuje zhruba 23-tisíc študentov. Výhodou je aj ľahká dostupnosť pre širokú verejnosť.

Predstavenie projektu Vrak(ing.) bude prebiehať počas celého utorka, oficiálne otvorenie projektu bude o 13. hodine.

Na otvorení projektu sa zúčastnilo asi 150 detí z nitrianskych materských, základných a základných umeleckých škôl, predstavitelia, zamestnanci a študenti univerzity. Súčasťou bol sprievodný program s koncertmi a hrami pre deti. Alternatívnu hudbu zahrala kapela The Wids z Vrbového a predstavila sa aj pop-rocková skupina z Nitry Odpi si z koláča a punková skupina Teskohippies z Piešťan. V programe dňa boli aj prednášky História sa zobúdza a Land art vo svete a okolo nás.

Začiatkom októbra sa v okolí inštalácie konal Deň dobrovoľníctva v Nitre, podporený spoločnosťou Telefónica v rámci uvedeného grantového programu. Vyše 50 dobrovoľníkov  z nášho i zahraničných projektových tímov čistilo okolie parku SPU, chodníky, odpadky, suché lístie a pripravovalo prírodu na zimný spánok. V tento deň sa zapojili do prác aj reprezentatívne projekty O2 Think Big z celej Európy, SPU prostredníctvom projektu VraK(ing) zastupovala Slovensko.  Z výherných 54 projektov z grantovej súťaže na Slovensku boli  vybrané tri najlepšie, o ktorých  spoločnosť Telefónica natočila video. Jedným z víťazov je VraK(ing). Video, na ktorom náš projektový tím prezentuje svoje dielo, vzniklo 8. – 9. januára. Hlavnou myšlienkou kampane je ukázať ostatným, že sa nemajú báť nápadov a navzájom sa inšpirovať.

Osviežili sme VraK(ing) 12.09.2012

Boli sme pri tom, s pohárom čistej vody, keď 11. septembra študenti Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre venovali jubilujúcej alma mater originálny darček – projekt VraK(ing). Na otvorení projektu sa zúčastnilo asi 150 detí z nitrianskych materských, základných a základných umeleckých škôl, predstavitelia, zamestnanci a študenti univerzity a iný… Cieľom podujatia, bolo slávnostné odhalenie exteriérovej inštalácie starého vraku traktora Zetor 25, ktorý bude plniť funkciu kvetinovej výzdoby v priestoroch SPU. Cieľom projektu, ktorý bude reprezentovať SPU a Slovensko aj na veľkom Európskom kongrese v rámci organizácie O2, je vyplniť prázdne miesto v areáli univerzity a mesta Nitry.

Oficiálne otvorenie projektu bude 11. septembra o 13.00 h.
Na otvorení projektu Vrak(ing.) sa zúčastnia deti z materských, základných a základných umeleckých škôl, predstavitelia a študenti univerzity. Súčasťou bude sprievodný program s koncertmi a hrami pre deti. V parku pred univerzitou nainštalujú výstavy z prác detí a študentov katedry záhradnej a krajinnej architektúry.

Pripravená je scénka Divadielka na 8 a viaceré koncerty. Alternatívnu hudbu zahrá kapela The Wids z Vrbového a predstavia sa tiež pop-rocková skupina z Nitry Odpi si z koláča a punková skupina Teskohippies z Piešťan. V programe dňa sú aj prednášky História sa zobúdza a Land art vo svete a okolo nás.